Dokončená v NMnV obnova BD SNP 381 + závesné betónové lógie. Realizácia r. 2021-2022.